Tapaaminen ja sopimus

Extra-avustaja tulee aina tutustumaan uuteen asiakkaaseen yhteydenoton jälkeen. Tapaamisen yhteydessä, ennen toiminnan aloittamista, tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään tuen määrä ja laatu.

Sopimuksen teossa voi olla mukana asiakkaan lisäksi tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä, edunvalvoja, henkilökuntaan kuuluva työntekijä tai lähiomainen. Yhteistyötä ja yhteyttä pidetään yllä ennalta sovituilla tavoilla. Tarjoamme myös tilapäistä apua tarpeen mukaan.

Tuettu vapaa-aika

Tuki voi olla määräaikaista tai säännöllistä, mutta aina tavoitteellista. Asiakaslähtöisen tuen tarve määritellään aina kirjallisesti. Myös kunnat voivat ostaa toimintapalveluja.

Toiminnan laaja-alaisemmat lähtökohdat ovat antaa tukea ja auttaa integroitumaan ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Extra-avustajan toiminnan arvot

Toimintamme arvot ovat asiakaslähtöisyys, turvallisuus ja joustavuus. Kunnioitamme asiakastamme ja hänen itsemääräämisoikeuttaan inhimillisesti, elämän eri vaiheissa. Turvallisuus syntyy luotettavuudesta. Asiakas voi luottaa tapaamme toimia, täsmällisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.